www.ait.com.pl/konieBorneo

Mój ulubiony koń, na kórego grzbiecie spędziłem wiele szczęśliwych godzin, odszedł do końskiego raju 23 kwietnia 2004 r.