Konie i jeźdźcy oraz inne końskie sprawy ...

Horses, riders and other horse stuff ...

Artur

Artur na planie "Ogniem i mieczem".

Artur on the shooting location of "With Fire and Sword".


Dzięki uprzejmości naszego instruktora z Owińsk, Artura Szymanowskiego mogę zdradzić tutaj trochę tajników kuchni filmowej. Zdjęcia pochodzą z poligonu w Biedrusku pod Poznaniem, na którym zrealizowano dużą część filmu "Ogniem i mieczem". Między innymi nakręcono tam sceny oblężenia Zbaraża, bitwy pod Żółtymi Wodami oraz inne sceny toczące się na stepach Ukrainy.
Miło mi stwierdzić, że ta strona wzbudziła zainteresowanie aż za oceanem. Miłośnik polskiej tradycji rycerskiej umieścił link do niej na stronie:
http://www.kismeta.com/diGrasse/PolishLinks.htm
(główna: http://www.kismeta.com/diGrasse/PolishHorseArtillery.htm)
W podobny sposób docenił tę stronę inny rodak ze Stanów Zjednoczonych, również miłośnik polskiej historii, a poza tym bardzo ciekawy człowiek - Rik Fox. Umieścił link na stronie:
http://www.geocities.com/Rik_Fox/husaria/links.html
(domowa: http://www.geocities.com/rik_fox)

Thanks to the kindness of our horse riding instructor Artur Szymanowski I can reveal some secrets of making the movie. The photos were taken at the Biedrusko firing ground, where many scenes of "With Fire and Sword" were made. For example the siege of Zbarazh, the battle at Zolte Wody (Yellow Waters) and other events that happened at the ukrainian steppes.
It's nice to know that this website is interesting to people from across the ocean. A lover of polish knight tradition has put a link to it at the website:
http://www.kismeta.com/diGrasse/PolishLinks.htm
(home: http://www.kismeta.com/diGrasse/PolishHorseArtillery.htm)
Another compatriot from the USA, also a lover of polish history and a very interesting man, has appreciated this site too. He has put a link at his website:
http://www.geocities.com/Rik_Fox/husaria/links.html
(home: http://www.geocities.com/rik_fox)


(klikaj na zdjęcia, żeby powiększyć)

(click on the photos to see them in full size)


Zdjęcie po prawej przedstawia Husarię pod Zbarażem. Artur - drugi od prawej, najbardziej wysunięty do przodu. "Mur" z tyłu jest zrobiny z desek i styropianu.

The picture on the right shows Hussars at Zbarazh. Artur is the second from the right, most moved to the front. The "wall" in the back is made of planks and foamed polystyrene.Po lewej inne ujęcie przedstawiające tę samą formację pod Zbarażem.

Picture on the left shows the same group from a different point of view.Towarzysze broni w polu:

Comrades in arms at the battlefield:Rycerze też czasem schodzą z koni - Artur odpoczywa.

Even knights sometimes get off the horseback - Artur is resting.Szarża:

The charge:Walka i samotny rycerz.

The figt and the lonely knight.Mistrz Daniel Olbrychski (Tuhaj Bej) na swoim arabie Cudnym i Michał Żebrowski (Skrzetuski):

Movie star Daniel Olbrychski (as Tuhaj Bej) riding his own arabian horse named Cudny (Wonderful) and Michal Zebrowski (as Skrzetuski):A tak to się kręci. Jak widać - "tłum bitewny" to operatorzy i asystenci, a "rana" jest mało bolesna.

And this is how it's done. As you can see, the "fighting crowd" are cameramen and assistants, and the "wound" doesn't hurt too much.Nasz Artur "służył" w różnych formacjach i nie zawsze konno ...

Our friend Artur "served" in many units, not always riding a horse ...... ale za to czasem ze strzelbą.

... but sometimes with a rifle.Artur (pierwszy z lewej) w towarzystwie gwiazd. Od prawej: Michał Żebrowski (Skrzetuski), Krzysztof Kowalewski (Zagłoba) i Zbigniew Zamachowski (Wołodyjowski).

Artur (first from the left) with the stars. From the right are sitting: Michal Zebrowski (as Skrzetuski), Krzysztof Kowalewski (as Zagloba) and Zbigniew Zamachowski (as Wolodyjowski).Wśród ekipy realizacyjnej. W środku, wysoki i z jasną czupryną Wiktor Zborowski (Podbipięta).

With the production team. The tall man in the middle with light hair is Wiktor Zborowski (as Podbipieta).I to by było na tyle ...
Myślę, że jeśli dla kogoś nie jest to chleb powszedni, była to wspaniała przygoda, której nie zapomina się do końca życia. I takich przygód życzę wszystkim jeźdźcom.

That's it ...
I think that if it's not everyday life for someone, it was a wonderful adventure that should be always remembered. I wish all the riders to have such adventures.
Wszystkie zdjęcia pochodzą ze zbioru Artura Szymanowskiego.

All pictures are from the Artur Szymanowski's collection.Pokrewne tematy:
kilka zdjęć z pokazu wykonanego przez aktorów i kaskaderów z filmu "Ogniem i mieczem" - http://www.ait.com.pl/konie/konie_1.html#Ogniem i mieczem,
Aleksander Lisowski i jego "Lisowczycy" - http://www.ait.com.pl/konie/lisowczycy.html

Related subjects:
a few pictures from the show performed by actors and stuntmen taken from the movie "With Fire and Sword" - http://www.ait.com.pl/konie/konie_1.html#Ogniem i mieczem,
Aleksander Lisowski and his "Lisowski Riders" - http://www.ait.com.pl/konie/lisowczycy.html
* powrót (back)