Konie i jeźdźcy oraz inne końskie sprawy ...

Obrazek tytułowy

Lisowczycy
Nieregularna formacja lekkiej jazdy polskiej zorganizowana na początku XVII w. (1614) przez Aleksandra Józefa Lisowskiego (ok. 1575 - 1616), pułkownika królewskiego, uczestnika bitwy pod Kircholmem, walczącego w służbie Dymitra I Samozwańca, Dymitra II Samozwańca
i od 1611 r. w służbie króla Zygmunta III Wazy.
Lisowski był sławnym zagończykiem, czyli dowódcą zagonów - oddziałów samodzielnie walczących w oderwaniu od sił głównych, często na tyłach nieprzyjaciela w celu zdezorganizowania jego zaplecza. Zmarł nagle w tajemniczych okolicznościach, spadając z konia podczas przeglądu swoich wojsk.
Jego oddziały były głośne z samowoli, grabieży i okrucieństwa, choć niektóre źródła mówią
o żelaznej dyscyplinie egzekwowanej przez oficerów. Formacja Lisowczyków liczyła okresowo
od 2 do 20 tys. żołnierzy. Odznaczali się niezwykłą sprawnością bojową oraz słynęli ze sztuki jeździeckiej, którą wyprzedzali swoją epokę o jakieś 200 lat. Takiego sposobu jazdy (większa swoboda dla konia i podążanie za jego ruchem) zaczęto powszechnie uczyć w Europie dopiero
po wydaniu przez kapitana Federico Caprilliego (1868 - 1907) dzieła zwanego "IL Sistema"
o systemie jazdy konnej.
Walczyli w całej niemal Europie jako oddziały najemne. Po 1636 r. ulegli rozproszeniu.


Kliknij na miniaturę aby obejrzeć obraz.Pokrewne tematy:
kilka zdjęć z pokazu wykonanego przez aktorów i kaskaderów z filmu "Ogniem i mieczem" - http://www.ait.com.pl/konie/konie_1.html#Ogniem i mieczem,
Artur na planie "Ogniem i mieczem" - http://www.ait.com.pl/konie/Artur.html

Related subjects:
a few pictures from the show performed by actors and stuntmen taken from the movie "With Fire and Sword" - http://www.ait.com.pl/konie/konie_1.html#Ogniem i mieczem,
Artur on the shooting location of "With Fire and Sword" - http://www.ait.com.pl/konie/Artur.html* powrótStrona utworzona dnia 25-03-2001
przy pomocy programu
Pajączek Light